On 5 September 1984 Slingervel first opened its doors inside Evander Radio & Television.  The first owner and founder Piet van Niekerk was also known as Piet Slingervel.  “Spikkels” and Jackie Prinsloo bought Slingervel from Piet in the late eighties and moved the shop to Secunda in 1992, where they shared premises with Leon Kruger Sport.

On 1 January 1997, Mark Kruger bought the shop from them and in 1999 Leon Kruger Sport moved out of the premises.  The Slingervel shop’s size was then increased to what it currently is.

The permanent personnel currently comprises Mark, Dennis Erasmus and Hennie de Beer.  Chris Watson works semi-permanent on Fridays, Saturdays and other special occasions.  Grandfather Dirk is retired but still helps out in times of need.  Rohan, or “Velle”, is undergoing gunsmith training at ARMS, based in Pretoria.

Between them they have more than a century of experience in the hunting- and shooting-industry.  Mark, Dennis and Hennie are all qualified Profesional Hunters.  Each of them also holds a tertiary qualification (two Trade Apprenticeships and Game Farm Management).  Everyone also belongs to SA Hunters’ “Houtkapper” Branch and are all Dedicated Hunters and Sportshooters.  They also participate in IPSC shooting and four of the five are also bowhunters.

 

Afrikaans Translation

Op 5 September 1984 is Slingervel binne in Evander Radio en TV gebore. Die eerste eienaar was Piet van Niekerk oftewel Piet Slingervel. Spikkels en Jackie Prinsloo het Slingervel by Piet gekoop in die later 80’s en toe die winkel in 1992 na Secunda geskuif waar hul die perseel met Leon Kruger Sport gedeel het.

Mark Kruger het Slingervel op 1 Januarie 1997 by hul oorgekoop en in 1999 het Leon Kruger Sport uitgetrek en is Slingervel vergroot na sy huidige grote.

Huidiglik bestaan die personeel uit Mark, Dennis Erasmus en Hennie De Beer op permanente basis  Chris Watson is semi permanent op Vrydae, Saterdae en ander spesiale geleenthede. Oupa Dirk is afgetree en help in tye van Nood. Rohan word by ARMS in Pretoria opgelei as Wapensmid.

Tussen hul is daar meer as 100jaar se ervaring in die jag en skietwereld. Mark, Dennis en Hennie is gekwalifiseerde Beroepsjagters. Elkeen het ook ‘n Tersiere kwalifikasie (2 Ambagsmanne en Wildsplaasbestuurder). Almal behoort aan die SAJWV Houtkapper tak en is Toegewyde Jagters en Sportmanne.  3 neem ook deel aan IPSC skiet en 4 van die 5 is ook boogjagters.

Slingervel is nou 30 jaar aan die gang en ons wil tot u diens wees vir ten minste nog 50 jaar. Ons dienslewering is vir ons die belangrikste en ons glo daarin om kwaliteit produkte te verkoop. Goedkoop koop is duur koop. Kwaliteit is nie onderhandelbaar.